Raadsvoorstel en -besluit

Het Raadsvoorstel van de Perspectiefnota 2020 - 2023 vindt u via deze link. Daarnaast vindt u het Raadsbesluit zoals genomen op 8 juli 2019 hier.

ga terug