Structurele bestedingsvoorstellen

Structurele bestedingsvoorstellen

Programma

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

1

Preventie Jeugdhulp

500.000

500.000

400.000

400.000

- Structurele besparingen op jeugduitgaven

-50.000

-150.000

-300.000

- Incidentele dekking jaartekorten

-500.000

-450.000

-250.000

-100.000

1

Verhuurinkomsten sportaccommodaties

60.000

60.000

60.000

60.000

2

Toegang Jeugd

465.000

465.000

465.000

465.000

- Structurele besparingen op jeugduitgaven

-175.000

-350.000

-465.000

- Incidentele dekking jaartekorten

-465.000

-290.000

-115.000

2

Capaciteit Jeugd

220.000

220.000

220.000

220.000

2

Doorwerking tekort jeugd 2018

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

- Dekking uit behoedzaamheidsmarge sociaal domein

-500.000

- Dekking door besparingen topsegment / passende jeugdhulp

-500.000

-1.000.000

-1.000.000

 - Dekking door inzet stelpost volumeontwikkeling

-1.000.000

-1.500.000

-1.400.000

-1.400.000

 - Incidentele dekking eerste jaarschijven

-900.000

-400.000

2

Wmo toezichthouders

140.000

140.000

140.000

140.000

2

Monitor Wmo

50.000

50.000

50.000

50.000

3

Veilig Thuis

61.700

61.700

61.700

61.700

4

Suwinet

35.000

35.000

35.000

35.000

5

Centrumgebied Evenementen

100.000

100.000

100.000

100.000

6

Spoorzone

500.000

500.000

500.000

6

Energie

700.000

700.000

700.000

700.000

6

Klimaatadaptatie

300.000

300.000

300.000

300.000

6

Mobiliteit

300.000

300.000

300.000

300.000

6

Wonen

180.000

180.000

180.000

180.000

6

Capaciteit ruimtelijke initiatieven

135.000

135.000

135.000

135.000

7

Capaciteit Vastgoed

120.000

120.000

120.000

120.000

7

Toezicht

200.000

200.000

200.000

200.000

7

Groen en recreatie

10.000

10.000

10.000

10.000

7

Dierenwelzijn

20.000

20.000

20.000

20.000

8

Regio Zwolle

165.750

165.750

165.750

165.750

9

Digitale transitie

60.000

60.000

60.000

60.000

10

Oninbaar

100.000

100.000

100.000

100.000

- Doorbelasting aan afval, riolering en begraven

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

Totaal

2.887.450

3.387.450

3.387.450

3.387.450

ga terug