Programma 9. Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Programma 9. Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Onderwerp

Type

2020

2021

2022

2023

Ruimtevragende maatregelen

Digitale transitie

Structureel

60.000

60.000

60.000

60.000

Incidenteel

486.000

457.000

47.000

67.000

Versimpelteam

Incidenteel

65.000

65.000

Ruimtevragende maatregelen

Digitale transitie
Technologische ontwikkelingen in onze omgeving gaan snel; de digitale transitie is onontkoombaar. De belangrijkste vraag is hoe wij zo goed mogelijk grip houden en sturing geven aan deze verandering. Onze informatiestrategie focust zich op 4 thema’s: Samen (organiseren), Digitale bedrijfsvoering en Digitale veiligheid en informatiesamenleving. De beschikbaar gestelde middelen hebben betrekking op het inrichten van de eigen organisatie om toegerust te zijn op de vraag van vandaag alsook de verdere ondersteuning van de ingezette digitale transitie.

Versimpelteam
Het versimpelteam geeft uitvoering aan de bestuurlijke ambitie van een moderne, toegankelijke overheid. Dit wordt onder andere gerealiseerd door het herschrijven van brieven en webteksten. Onderdeel hiervan is het realiseren van het project Klinkende Taal. De financiering van het versimpelteam is tot 2019 besloten en wordt in deze Perspectiefnota verlengd tot 2021, in afwachting van de geactualiseerde visie op bedrijfsvoering.

ga terug