Incidentele bestedingsvoorstellen

Incidentele bestedingsvoorstellen

Programma

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

1

Preventie Jeugdhulp, incidentele dekking eerste jaren

500.000

450.000

250.000

100.000

1

Travers

160.000

1

Ondersteuning vrijwilligerswerk

250.000

125.000

1

Capaciteit aangepast sporten

70.000

70.000

1

Innovatiefonds sport

50.000

50.000

2

Toegang Jeugd incidentele dekking eerste jaren

465.000

290.000

115.000

2

Relatiemanagement aanbieders Jeugdhulp

77.000

77.000

77.000

2

Doorwerking tekort jeugd 2018, incidentele dekking eerste jaren

900.000

400.000

2

Maatschappelijke participatie

220.000

110.000

2

Statushouders

500.000

500.000

- Dekking statushouders via rijksbijdrage

-140.000

-140.000

2

Vitaal en waardig ouder worden

150.000

175.000

PM

PM

3

De Herberg

101.000

101.000

101.000

101.000

- Dekking de Herberg t.l.v. budget maatschappelijke opvang

-101.000

-101.000

-101.000

-101.000

3

Mensenhandel

140.000

60.000

4

Startersconsulent RBZ

162.000

5

Centrumgebied Toeristische aanpak

70.000

70.000

5

Centrumgebied Evenementen

55.000

55.000

5

Topinnovatiecentra

340.000

300.000

5

Circulaire economie

100.000

100.000

5

Human Capital Agenda

25.000

25.000

5

Capaciteit cultuur

50.000

50.000

5

Creatieve economie

50.000

50.000

5

Restauratie stedelijke collectie

250.000

5

Kunst in openbare ruimte

250.000

5

Winkelgebied Diezerbrink

790.000

5

Startende ondernemers

150.000

5

Port of Zwolle

30.000

30.000

6

Spoorzone

700.000

500.000

500.000

500.000

6

Energie

800.000

500.000

500.000

500.000

- Dekking energie via rijksbijdrage

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

6

Geothermie

300.000

6

Klimaatadaptatie

700.000

700.000

500.000

500.000

6

Mobiliteit

575.000

575.000

pm

pm

6

Omgevingswet

1.269.000

6

Capaciteit ruimtelijke initiatieven

175.000

175.000

6

Oosterenk

120.000

60.000

6

Project Weezenlanden

85.000

7

Groen en recreatie

490.000

226.000

260.000

7

Dierenwelzijn

35.000

5.000

20.000

7

Japanse Duizendknoop

200.000

200.000

8

Inschrijving asielzoekers in basisregistratie

35.000

8

Capaciteit adresonderzoeker

40.000

8

Capaciteit adres- en woonfraude

48.000

9

Digitale transitie

486.000

457.000

47.000

67.000

9

Versimpelteam

65.000

65.000

10

Uitvoering OZB

85.000

Totaal

11.622.000

6.060.000

2.019.000

1.417.000

ga terug